Πατημασιές στα νούφαρα / Fußspuren auf den Seerosen

Πατημασιές στα νούφαρα / Fußspuren auf den Seerosen

12,00€

σελ. 102

15x23

isbn: 978-618-5471-25-5

 

Περπατάς πάνω στα νούφαρα
ανάλαφρα και γοργά,
για να ξεφύγεις, να περάσεις απέναντι,
στη γη της αρμονίας και της γαλήνης,
στο απόλυτο κενό.

Στον Anyali

 

Du gehst auf den Seerosen
mit leichtem, schnellem Schritt,
um zu entkommen, um überzusetzen
in das Land der Harmonie und des Gleichmuts,
in die vollkommene Leere.

Für Anyali

--------------------------------

Άφωτες νύχτες
τα βότσαλα λειαίνεις
θαλασσόνερο.

 

Lichtlose Nächte
du leckst die Kiesel glatt
Meerwasser.