Ο μέλλοντας κατά το 16ο και 17ο αιώνα σε λογοτεχνικά κείμενα του νοτίου – νοτιοανατολικού χώρου

Ο μέλλοντας κατά το 16ο και 17ο αιώνα σε λογοτεχνικά κείμενα του νοτίου – νοτιοανατολικού χώρου

18,00€

17χ24

σελ. 276

978-618-5471-20-0

Το παρόν βιβλίο ασχολείται, από ιστορική και κοινωνιογλωσσική άποψη, με τις μελλοντικές περιφράσεις από επιλεγμένα λογοτεχνικά κείμενα, ποιητικά και πεζά (16ος - 17ος αι.), του νoτίου - νοτιοανατολικού χώρου και συγκεκριμένα με κείμενα από την Κρήτη, τη νότια Πελοπόννησο, την Πάτμο, τη Χίο, τα Επτάνησα και την Κύπρο. Ειδικότερα, εστιάζει σε περιφραστικές δομές των ρημάτων μέλλω, έχω, θέλω, ρημάτων κίνησης και συνδετικών / υπαρκτικών ρημάτων και στις σημασίες / χρήσεις τους, που προηγούνται της μελλοντικής σημασίας / χρήσης ή την ακολουθούν. Η ανάλυση των δεδομένων είναι ποσοτική και ποιοτική και παρακολουθεί, στο πλαίσιο της διαδικασίας της γραμματικοποίησης, την πορεία, για παράδειγμα, από τον τύπο μέλλω στο μελλα, από το υπάγω στο πα, ή τη διαδρομή από τη δομή θέλω + απαρέμφατο στο θα + υποτακτική. Δείχνει ότι η ποικιλία που παρατηρείται στις μελλοντικές δομές είναι συστηματική. Εξαρτάται από τις αλλαγές που σημειώνονται στη γλώσσα στο πέρασμα των χρόνων, οι οποίες συνδέονται με ιστορικά γεγονότα (κατακτήσεις - γλωσσική επαφή, πολιτικές, κοινωνικές αλλαγές κ.λπ.), άρα και με την περιοχή όπου αυτά συμβαίνουν. Επίσης σχετίζεται με το επίπεδο χρήσης της γλώσσας, το οποίο προσδιορίζεται από το κειμενικό είδος, το σκοπό συγγραφής του, το μορφωτικό επίπεδο και την κοινωνική θέση του δημιουργού, τις πηγές και τα πρότυπα συγγραφής του.