Υποβολή έργων

Το έργο σας θα αξιολογηθεί από τις εκδόσεις μας και θα ειδοποιηθείτε άμεσα για την προοπτική έκδοσης του έργου σας.

Στείλτε μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση των εκδόσεων info@idiepeia.gr
  • τα στοιχεία επικοινωνίας
  • περιεχόμενα
  • περίληψη
  • συνολικό έργο
  • βιογραφικό