Αόρατα Όρια - Οδηγός συμβουλευτικής για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών

Αόρατα Όρια - Οδηγός συμβουλευτικής για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών

15,00€

isbn: 978-618-5471-10-1

σελ. 174 

σχήμα: 14χ21

 

Η ενδοοικογενειακή έμφυλη βία είναι αόρατη για όσους βρίσκονται εκτός της οικίας κι ενίοτε για όσους βρίσκονται εντός αυτής. Το πιο επικίνδυνο όμως, είναι ότι συχνά δεν γίνεται αντιληπτή μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Τα όρια είναι αόρατα προς τον δράστη, που δεν μπορεί να υπολογίσει τις επιπτώσεις της βίας μέσα σε μία σχέση και τα συναισθήματα μπερδεμένα για το δέκτη της βίας που τη συγχέει με εκδήλωση αγάπης ή μορφή πάθους. Η έμφυλη βία είναι μια κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με διάφορες σοβαρές επιπτώσεις στην ευρύτερη ζωή μιας κοινότητας και ένα ευρύ φάσμα επιπτώσεων στη σωματική, σεξουαλική, αναπαραγωγική και ψυχική ζωή όλων των εμπλεκομένων, είτε αφορά τους άνδρες, είτε τις γυναίκες (Department of Health, 2005). Η έννοια της έμφυλης βίας, έχει χαρακτηριστεί ως η πιο «δημοκρατική από όλα τα εγκλήματα». Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε γυναίκα / άνδρα από οποιονδήποτε άνδρα /γυναίκα, σε οποιονδήποτε χώρο (Department of Health, 2005). Στον παρόντα οδηγό θα αναφερθούμε στη βία κατά των γυναικών.
Το φαινόμενο ενδοοικογενειακής έμφυλης βίας είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο και για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο ένα πολυδιάστατο μοντέλο προσέγγισης που θα συμπεριλαμβάνει τόσο τους κοινωνικούς όσο και τους ατομικούς παράγοντες του δράστη και του θύματος. Κοινός γνώμονας σε ένα μεγάλο μέρος των θεωρητικών προσεγγίσεων ως προς τα αίτια του φαινομένου, αποτελεί η πατριαρχική δομή του κράτους, οι σχέσεις εξουσίας και υποταγής που διέπουν τον κόσμο, ξεκινώντας από άνωθεν και καταλήγοντας στον ιδιωτικό χώρο του σπιτιού, η έμφυλη ανισότητα και η κατανομή εξουσίας σε σχέση με το φύλο καθώς και εκείνες οι αντιλήψεις που κανονικοποιούνται. Αίτια της βίας δεν είναι η απλή αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο πρόσωπα αλλά η επιθυμία του ενός προσώπου να θέσει υπό επιβολή και κυριαρχία το άλλο.
Ο οδηγός αυτός απευθύνεται στις γυναίκες για να προετοιμαστούν και να μπορέσουν να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν τη βία που τις αφορά αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και ένα χρήσιμο οδηγό, πηγή πληροφόρησης και ενημέρωσης για ειδικούς σχετικά με το θέμα της έμφυλης ενδοοικογενειακής βίας (δικαστικοί, νομικοί, κοινωνικοί επιστήμονες, ψυχολόγοι, αστυνομικοί και εγκληματολόγοι). Ο οδηγός αποτελείται από τρία μέρη, με το πρώτο μέρος να παρουσιάζει τους ορισμούς, τις θεωρίες για την έμφυλη βία. Το δεύτερο μέρος να πραγματεύεται θέματα από την ατομική ψυχολογική σκοπιά της βίας κατά των γυναικών. Πιο ειδικά, αναλύονται τα προφίλ του θύτη και του θύματος, καθώς και οι συνέπειες που επέρχονται σε σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο στη γυναίκα-θύμα. Επίσης, δίνονται πρακτικές συμβουλές για τη διαχείριση ενός περιστατικού έμφυλης βίας, αλλά και ασκήσεις ενδυνάμωσης για την ενίσχυση της αυτοεκτιμησης και της ψυχικής ανθεκτικότητας των γυναικών που έχουν υποστεί βίαιο επεισόδιο από το σύντροφό τους. Τέλος, δίνεται ένας πρακτικός οδηγός για επαγγελματίες ψυχικής υγείας που υποστηρίζουν γυναίκες - θύματα έμφυλης βίας. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό του Νομοθετικού Πλαισίου σχετικά με το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας και η οποία μετά την κύρωσή της από τη χώρα μας αποτελεί το χάρτη για το σχεδιασμό και την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού κοινωνικού φαινομένου.

 

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 102071458