Εκπαίδευση Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων: Το παράδειγμα της αναπηρίας

Εκπαίδευση Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων: Το παράδειγμα της αναπηρίας

27,50€

isbn: 978-618-5471-17-0

σελ. 324

σχήμα: 17χ24

 

Το βιβλίο αποτελεί έναν ευχάριστο και σύγχρονο οδηγό, διαχέοντας ιδέες
στους εκπαιδευτικούς και όσους επαγγελματίες ενδιαφέρονται για τις
ευάλωτες ομάδες.
Ενημερώνει για τη σύγχρονη πραγματικότητα, προβάλλοντας, συγχρό-
νως, την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και διερεύνηση στον χώρο
του σχολείου, θέτοντας ως κοινό στόχο ένα καλύτερο μέλλον. Η θεματο-
λογία του εστιάζει σε διαπολιτισμικές και παιδαγωγικές τάσεις οι οποί-
ες προκύπτουν από την πρόσφατη επιστημονική έρευνα στο πεδίο και
προσφέρουν τα εκπαιδευτικά εργαλεία για:
• μια καλύτερη κοινωνία χωρίς κρίση
• μαθητές που έχουν αναπτυγμένη την κριτική τους ικανότητα
• μαθητές με σημαντικές δεξιότητες για την καθημερινή τους ζωή
• στόχο προς στην ευτυχία και στην ψυχική ισορροπία όλων
• πρακτικές εφαρμογές εντός και εκτός τάξη