Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση

Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση

16,00€

σελ. 68

17χ24

isbn: 978-61-5471-38-5

 

Η αξιολόγηση στη ζωή μας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, γιατί μέσω αυτής αναδεικνύεται η αποτελεσματικότητα του έργου ενός ατόμου, ενός φορέα, μιας κοινωνίας και συμβάλλει στη διαμόρφωση αντίστοιχης κουλτούρας.

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι δεδομένο πως θ’ αποτύχει εάν οι αξιολογούμενοι την εκλαμβάνουν ως άδικη ή χειριστική, ακόμη και αν η διαδικασία είναι μεθοδολογικά έγκυρη. Σημασία έχει η ύπαρξη εμπιστοσύνης των αξιολογούμενων απέναντι στο σύστημα αξιολόγησης.

Η έννοια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης αναφερόταν, μέχρι πριν λίγα χρόνια, μόνο στην αξιολόγηση του μαθητή και του εκπαιδευτικού. Τα τελευταία χρόνια, όμως, εμφανίζεται η τάση για συνολική και συλλογική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται το πλαίσιο και οι προβληματισμοί της εκπαιδευτικής αξιολόγησης στην εποχή μας. Περιλαμβάνει, επίσης, μία έρευνα με τα αποτελέσματά της στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Αν και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών οργανισμών κρίνεται επιτακτική από τη μια, η εφαρμογή της δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Από την άλλη, η εκπαιδευτική μονάδα και οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν μια ισορροπία μεταξύ της διοικητικής και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όμως δεν είναι αυτό το τελικό ζητούμενο.