Λόγος, αναπηρία, θεραπευτικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

Λόγος, αναπηρία, θεραπευτικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

18,00€

ISBN: 978-618-82553-4-0

σελ. 208

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει πολλές προσπάθειες στο πλαίσιο αναβάθμισης των επιστημών της εκπαίδευσης, και τα αποτελέσματα που εξάγονται είναι άκρως σημαντικά για τα εκπαιδευτικά συστήματα. Οι εκπαιδευτικές πρακτικές και η φιλοσοφία με την οποία αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες δυτικές κοινωνίες τους μαθητές, χρειάζονται αναμφισβήτητα επαναπροσδιορισμό, ωστόσο, κάτι ανάλογο είναι αρκετά δύσκολο ιδιαίτερα σε αυτές τις εποχές γενικευμένης κρίσης. Είναι ποικίλοι οι λόγοι που έχουν εμποδίσει τις - βασισμένες σε θεωρητικά πεδία- ουσιαστικές αλλαγές, προκειμένου να βελτιωθεί η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Τόσο η γενική όσο και η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτυπώνουν την ευρύτερη κοινωνική κρίση, η οποία εκδηλώθηκε την τελευταία δεκαετία και φανέρωσε τις υφέρπουσες αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστημάτος. Ορισμένα ενδεικτικά δείγματα της κατάστασης αποτυπώνονται στα παρακάτω:
• εκδήλωση του φαινομένου της φτώχειας στα ελληνικά σχολεία
• μείωση των κρατικών κονδυλίων για την παρεχόμενη εκπαίδευση
• όξυνση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των μαθητών/-τριών
• παροχή υπηρεσιών σίτισης σε επιλεγμένα σχολεία μέσω σχετικών ευρωπαϊκών κοινοτικών προγραμμάτων και εθελοντικών οργανισμών
• αδυναμία πρόσβασης μαθητών/-τριών από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες σε εκπαιδευτικές δομές
Αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει σύγχυση στον εκπαιδευτικό χώρο, με αρνητικές συνέπειες στη δυνατότητα εφαρμογής των ερευνητικών ευρημάτων, που προκύπτουν διεθνώς. Τα προαναφερθέντα δεν δύνανται να μην προκαλούν προβληματισμούς στους σύγχρονους εκπαιδευτικούς, αφού καλούνται να διδάξουν σε μειονεκτούν τα πλαίσια, στα οποία εκλείπουν ακόμα και στοιχειώδεις παροχές για την εποικοδομητική άσκηση του έργου τους.Ταυτόχρονα, με βάση αυτούς τους προβληματισμούς κρίνεται αναγκαία και η ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών, ως βασικών λειτουργών της πρακτικής άσκησης της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής του κράτους, προς την αντιστροφή της κατάστασης.
Σκοπός του συγκεκριμένου βιβλίου είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς με τις πιο πρόσφατες γνώσεις που παραδίδει η σύγχρονη Παιδαγωγική -και όχι μόνο- Επιστήμη, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν πρακτικά στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη για την αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας, ακόμα και για την όξυνση του ενδιαφέροντος των μαθητών για μάθηση. Επιπλέον, παρουσιάζονται και αρκετές σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από άλλους κλάδους που συνδέονται με την εκπαίδευση, με έναν εύληπτο τρόπο που αποσκοπεί στη δημιουργία θετικότερων στάσεων στους εκπαιδευτικούς για την άσκηση ενός εποικοδομητικού και αποτελεσματικού έργου.
Η πρώτη στάση του επιστημονικού αυτού «ταξιδιού» αφορά στην επικοινωνία ανάμεσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και την οικογένεια ως πυρήνα των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για τον αυτισμό. Έπεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα και η συνοπτική παρουσίαση της σύγχρονης ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας με έμφαση στην επίδραση της οικονομικής κρίσης στην ειδική εκπαίδευση. Ειδικότερα ζητήματα, ακόμα και κοινωνικής παθογένειας, όπως εκδηλώνονται στον σχολικό χώρο, παρατίθενται στη συνέχεια, ώστε να αναδείξουν συνδυαστικά με τα προαναφερθέντα την ευρύτερη σημασία της ενταξιακής εκπαίδευσης που ασκείται ακόμα και επέκεινα της ειδικής αγωγής. Έτσι, δημιουργείται μια σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν, ενώ γίνεται μια κριτική αποτίμηση διαφόρων πτυχών του εκπαιδευτικού συστήματος από τις πρώτες -ιστορικά- οργανωμένες δομές έως σήμερα.
Στα επόμενα κεφάλαια γίνονται εκτενείς αναλύσεις για το πώς μπορούν όλοι οι μαθητές να ενταχθούν σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο ενιαίο για όλους και πώς μπορούν η λογοτεχνία και οι καλές τέχνες να αποτελέσουν ενταξιακά μέσα. Ακόμη, παρουσιάζονται σημαντικά θέματα σχετικά με την ειδική εκπαίδευση σε συσχέτιση με την υγεία, όπως ο θεσμός του νοσοκομειακού σχολείου, οι τεχνικές διαχείρισης του πένθους στο σχολικό περιβάλλον -αν και όταν προκύπτει-, καθώς και της σχέσης της διατροφής με τον αυτισμό. Τέλος, το βιβλίο παρέχει τα εχέγγυα για την πιο σύγχρονη γνώση στον τομέα αυτό, παρουσιάζοντας τη χρήση εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα στη μαθησιακή διαδικασία.
Με την ευχή ότι θα αποτελέσει έναν χρήσιμο οδηγό για κάθε εκπαιδευτικό, οι επόμενες σελίδες ευελπιστούμε να λειτουργήσουν συμβολικά ως ταξίδι σε έναν νέο κόσμο γνώσεων.

 

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 94643962