Νεοελληνική Γλώσσα / Λογοτεχνία Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα / Λογοτεχνία Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου

20,00€

σελ. 638

σχήμα: 17χ24

isbn: 978-618-5471-12-5

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε στους αγαπητούς μαθητές και των τριών τάξεων του Λυκείου ένα βιβλίο - εργαλείο για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Περιέχει:
৩ Όλες τις νέες αλλαγές στο μάθημα συνεξέτασης Νεοελληνικής Γλώσσας / Λογοτεχνίας με πλήρη αναλυτική θεωρία.

৩ Τυπολόγιο των νέων ερωτήσεων Νεοελληνικής Γλώσσας.

৩ Τυπολόγιο των νέων ερωτήσεων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.

৩ Kριτήρια Γλώσσας των τριών τάξεων του Λυκείου απαντημένα & μη απαντημένα.

৩ Kριτήρια Λογοτεχνίας των τριών τάξεων του Λυκείου απαντημένα & μη απαντημένα.

৩ Όλες τις νέες αλλαγές στην περίληψη με λεπτομερείς οδηγίες και παραδείγματα.
҂ Τα πάντα για την παραγωγή λόγου με όλες τις νέες αλλαγές
҂ Τα κειμενικά είδη
҂ Συμβουλευτικούς κανόνες γραφής
҂ Χρήσιμες φράσεις για την αρχή παραγράφων
҂ Είδη Προλόγου και επιλόγου
҂ Δομή παραγράφου και τις οργανωτικές αρχές της
҂ Διαρθρωτικές λέξεις
҂ Τρόπους ανάπτυξης παραγράφου λεπτομερέστατα
҂ Λειτουργικότητα των σημείων στίξης
҂ Ενεργητική και παθητική σύνταξη
҂ Κειμενικούς Δείκτες
҂ Με ευμνημόνευτο τρόπο σάς αποκαλύπτουμε έναν εύκολο «κόλπο» για να πετυχαίνετε στην παραγωγή λόγου.

৩ Όλη τη θεωρία Γλώσσας και των τριών τάξεων του Λυκείου, δοσμένη με απλό και ευσύνοπτο τρόπο, πλήθος παραδειγμάτων και με σχεδιαγράμματα. Βεβαίως μεγάλη έμφαση δίνεται στη Γ΄ Λυκείου και την προετοιμασία των εξετάσεων.

৩ Ασκήσεις εμπέδωσης με τις απαντήσεις τους και των τριών τάξεων του Λυκείου, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί όλα αυτά τα χρόνια σε πλήθος μαθητών μας. Ιδιαίτερα στη Γ΄ Λυκείου είναι είναι περισσότερες για την προετοιμασία των εξετάσεων.

Έχοντας την πεποίθηση ότι θα βοηθηθούν πολύ οι αγαπητοί μαθητές για όλη τη πορεία τους στο Λύκειο και στην προετοιμασία των Πανελλαδικών εξετάσεων εκδίδουμε αυτό το βιβλίο.

Μαρία Χρήστου
Φιλόλογος

 

ΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

https://issuu.com/tsoureas/docs/glwssa_logotexnia_deigma