Ταξίδι στον λόγο τ. Β΄

Ταξίδι στον λόγο τ. Β΄

13,00€

ISBN: 978-618-82553-1-9

σελ. 428

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητοί μαθητές και συνάδελφοι,
Το παρόν εγχειρίδιο έχει σκοπό να καλύψει όλες τις θεματικές ενότητες του μαθήματος της Έκφρασης - Έκθεσης σε όλο το Λύκειο / σε όλες τις τάξεις του Λυκείου. Εργαστήκαμε με σύστημα και μέθοδο και πιστεύουμε ότι το έργο μας θα αποτελέσει πολύτιμο σύμβουλο στον μαθητή που προετοιμάζεται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, καθώς και σε όλους τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να είναι άρτια καταρτισμένοι στο συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο.
Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζονται 14 θεματικοί κύκλοι, στους οποίους εντάσσονται 70 αναπτυγμένες θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν όλες τις τάξεις του Λυκείου στο μάθημα της Έκφρασης - Έκθεσης. Συγκεκριμένα, σε κάθε θεματική ενότητα δίνεται ο λεπτομερής ορισμός της εκάστοτε έννοιας, καθώς και η αναλυτική σχεδιαγραμματική της παρουσίαση με τη μορφή αιτιών - συνεπειών και τρόπων αντιμετώπισης, που στόχο έχουν να οργανώσουν την σκέψη του του μαθητή ώστε να παράξει γραπτό λόγο με άρτιο περιεχόμενο και ορθή έκφραση. Επίσης, η κάθε θεματική ενότητα συμπληρώνεται με ένα ή δύο ολοκληρωμένα κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το πρότυπο των πανελλαδικών εξετάσεων.
Κλείνοντας, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε το Ανοιχτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης - Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης- για τη συνεχή στήριξη και αρωγή του, καθώς και τους μαθητές μας για τις χρήσιμες συμβουλές και υποδείξεις τους, σε όλα τα στάδια της συγγραφής. Θέλουμε να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία στην προσπάθειά τους και ελπίζουμε αυτό το σύγγραμμα να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στο ταξίδι ανακάλυψης της Έκφρασης - Έκθεση, στο "Ταξίδι στον λόγο".

Αθήνα 22/09/2016
Οι συγγραφείς