Το Χορόχρωμα - εργαλείο στην εκπαίδευση

Το Χορόχρωμα - εργαλείο στην εκπαίδευση

20,00€

σελ. 100

14χ21

isbn: 978-618-83587-6-8

 

Mέσα από την κίνηση και τον ρυθμό, βασικό στοιχείο κάθε Τέχνης, βιώνουμε τα βασικά και τα συμπληρωματικά χρώματα. Αναπτύσσουμε μουσικότητα, που μπορούμε να την αξιοποιήσουμε στη δημιουργία. Ο παλμός της μουσικής διαπερνά ολόκληρο το σώμα μας, που γεννά ενέργεια και το ωθεί να κινηθεί δυναμικά σε αλληλεπίδραση με τα άτομα της ομάδας.

Μαθαίνουμε βιωματικά τον χώρο δράσης μας και κατανοούμε τι είναι σημείο, γραμμή, διαγώνιος, κάθετη και κύκλος, δηλ. τη φόρμα. Βιώνουμε τη χαρά της ευχαρίστησης και της καταξίωσης μέσα από την ανακάλυψη των ωφελειών που προέρχονται από τον χορό και τη ζωγραφική εφαρμόζοντας τις δυο Τέχνες με διάθεση παιχνιδιού. Τα παιδιά, μέσα απ’ αυτό το παιχνίδι του ρυθμού και των χρωμάτων, διασκεδάζουν, μαθαίνουν και δημιουργούν.

...

Διαδίδοντας, λοιπόν, την Τέχνη του χορού ευελπιστούμε την προσφορά μας μέσω του «ΧΟΡΟΧΡΩΜΑΤΟΣ» στην παιδεία των Τεχνών… και φυσικά τη συμβολή του ως εργαλείο για τη βιωματική γνώση
στην εκπαίδευση των επιστημών.